Trommer

Drum Workshop – Cocktail Kit – Burnt Orange Glass Laquer

Drum Workshop – Cocktail Kit – Burnt Orange Glass Laquer

Info upon request

Vi tilbyr utleie av trommesett til alle større arrangement og konserter.

Listen er sortert alfrabetisk etter merke

Drum Workshop Collectors Series – Black Velvet Finish Ply

Drum Workshop – Collector Series – Black Velvet Finish Ply

Kickdrums : 18’’x14’’, 20’’x18’’, 2-22’’x18’’, 2-24’’x18’’

Racktoms : 8’’x7’’, 10’’x 7’’, 10’’x 8’’, 12’’x 8’’, 12’’x 9’’, 13’’x 9’’, 13’’x11’’, 14’’x12’’

Floortoms : 14’’x14’’, 16’’x14’’, 16’’x16’’,  2-18’’x16’’

Snaredrums ; 14’’x 5’’, 14’’x 6’’, 14’’x 7’’, 14’’x 6’’ Edge, 10’’x 5’’, 16’’x10’’ Ballade Snare

MISC : 20’’x16’’ Gongdrum

Utleie av trommesett - Backline

Drum Workshop – Collector Series – Electric Blue Turqoise Finish Ply

Drum Workshop – Collector Series – Electric Blue Turqoise Finish Ply

Kickdrums : 20’’x16’’, 22’’x16’’

Racktoms : 8’’x 8’’, 10’’x 8’’, 12’’x 9’’, 13’’x11’’, 14’’x12’’

Floortoms : 16’’x16’’, 18’’x16’’

Snaredrums ; 14’’x 5’’

Drum Workshop – Collector Series – Satin Oil

Drum Workshop – Collector Series – Satin Oil

Kickdrums : 22’’x18’’

Racktoms : 8’’x 8’’, 10’’x 8’’, 12’’x 8’’’

Floortoms : 14’’x14’’, 16’’x16’’

Snaredrums ; 14’’x 6’’, 14’’x 6’ Edge’

Gretsch USA Custom – Walnut – Dark walnut Satin Oil

Gretsch USA Custom – Walnut – Dark walnut Satin Oil

Kickdrums : 20″x 14″, 22’’x18’’

Racktoms : 10’’x 7’’, 2-12’’x 8’’, 13’’x 9’’

Floortoms : 14’’x14’’, 16’’X14, 16’’x16’’, 18’’X16’’

Snaredrums ; 14’’x 6’’

Ludwig SuperClassic – Maple – Black Marble Lacquer

Ludwig SuperClassic – Maple – Black Marble Lacquer

Kickdrums : 22’’x16’’, 24»x16»

Racktoms : 10’’x 8’’, 12’’x 8’’, 13’’x 9’’

Rack/Floortom : 14’’x12’’

Floortoms : 16’’x16’’, 18’’x16’’

Snaredrums ; 14’’x 5’’

Mapex Orion – Gloss Natural Lacquer

Mapex Orion – Gloss Natural Lacquer

Kickdrums : 22’’x16’’

Racktoms : 8’’x 8’’, 10’’x 9’’, 12’’x 9’’’

Floortoms : 14’’x11’’, 16’’x13’’

Snaredrums ; 14’’x 6’’

Natal – The Originals Birch – Black Metallic Lacquer

NatalThe Originals Birch – Black Metallic Lacquer
Kickdrums : 22’’x17’’
Racktoms : 10’’x 8’’, 12’’x 9’’’
Floortoms : 14’’x14’’, 16’’x16’’
Snaredrums : 14’’x 5,5’’

Pearl Reference – Granite Sparkle – Lacquer

Pearl Reference – Granite Sparkle – Lacquer

Kickdrums : 18’’x16’’, 20’’x16’’, 22’’x16’’, 2-22’’x18’’, 24’’x16’’

Racktoms : 8’’x7’’, 3-10’’x 8’’, 2-12’’x 8’’, 2-12’’x 9’’, 13’’x 9’’, 14’’x11’’, 16’’x13’’

Floortoms : 2-14’’x14’’, 2-16’’x16’’, 18’’x16’’

Snaredrums ; 13’’x 5’’, 14’’x 5’’, 14’’x 6,5’’

Slingerland StudioKing – Maple – Blue Marine Pearl Finish Ply

Slingerland StudioKing – Maple – Blue Marine Pearl Finish Ply

Kickdrums : 22’’x16’’

Racktoms : 12’’x 8’’, 13’’x 9’’’

Floortoms : 16’’x16’’

Snaredrums ; 14’’x 6’’ RadioKing

Sonor DeLite – BirdsEye Maple Lacquer

Sonor DeLite – BirdsEye Maple Lacquer

Kickdrums : 18’’x16’’, 20’’x17’’ + 20’x17’’SQ2, 22’’x17’’+22’’x17’’SQ2, 24’’x17’’

Racktoms : 8’’x 8’’, 10’’x 8’’, 10’’x 9’’, 12’’x 9’’, 12’’x10’’, 13’’x10’’, 13’’x11’’, 14’’x12’’, 16’’x14’’

Floortoms : 14’’x14’’, 16’’x16’’, 18’’x16’’

Snaredrums ; 14’’x 4’’, 14’’x 5’’, 14’’x6,5’’

Tama Starclassic Performer – Birch – Black Magic Finish Ply

Tama Starclassic Performer – Birch – Black Magic Finish Ply

Kickdrums : 2-22’’x18’’

Racktoms : 8’’x 7’’, 10’’x 8’’, 12’’x 9’’, 13’’x10»

Floortoms : 14’’x14’’, 16’’x16’’, 18’’x16’’

Snaredrums ; 14’’x 5’’

Tama StarClassic Performer BB – Charcoal Onyx Finish Ply

Tama StarClassic Performer – Bubbinga/Birch – Charcoal Onyx Finish Ply

Kickdrums : 20’’x16’’, 22’’x16’’, 2-22’’x18’’, 2-24’’x18’’

Racktoms : 8’’x7’’, 10’’x 7’’, 2-10’’x 8 ’’, 2-12’’x 8’’, 12’’x 9’’, 13’’x 9’’, 13’’x10’’, 2-14’’x11’’, 14’’-12’’, 16’’x14’’

Floortoms : 3-14’’x14’’, 3-16’’x16’’, 2-18’’x16’’

Snaredrums ; 14’’x 5’’, 14’’x 6,5’’

Tama StarClassic Performer HyperDrive, Bubbinga/Birch, Dark Desert Burst Lacquer

Tama StarClassic Performer HyperDrive, Bubbinga/Birch, Dark Desert Burst Lacquer

Kickdrums : 22’’x20’’

Racktoms : 8’’x 6’’, 10’’x 6,5’’, 12’’x 7’’, 13’’x 7’’

Floortoms : 14’’x12’’, 16’’x14’’, 18’’x14’’

Snaredrums ; 14’’x 5’’

Yamaha 9000 Recording – Birch – Hot Red Lacquer

Yamaha 9000 Recording – Birch – Hot Red Lacquer

Kickdrums : 20″x16″ – 22’’x14’’

Racktoms : 10’’x 8’’, 10″x10″,  12’’x 8’’, 12″x10″,  13’’x 9’’, 14’’x10, 14″x12″,  15’’x12’’

Floortoms : 16’’x16’’

No Matching snare

Yamaha Maple Custom Absolute – American Vintage – Satin Oil

Yamaha Maple Custom Absolute – American Vintage – Satin Oil

Kickdrums : 18’’x16’’, 20’’x16’’, 2-22’’x16’’, 24’’x16’’

Racktoms : 8’’x7,5’’, 10’’x 7,5’’, 10’’x 9’’, 12’’x 8’’, 12’’x 10’’, 13’’x 9’’, 13’’x11’’, 14’’x12’’, 16’’x14’’

Floortoms : 14’’x14’’, 16’’x16’’, 18’’x16’’

Snaredrums ; 14’’x4,5’’, 2-14’’x 5’’, 14’’x 7’’