Korg Triton Extreme Pro X

Korg Triton Extreme 88

Korg Triton Extreme – 88 weighted keys